על הארגון

על הארגון

2009-09-15 15-13-18 KfarOfarim

התערבות מכילה היא חברה הנותנת שירותי הכשרה וייעוץ להתמודדות עם התנהגות מאתגרת בקרב אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים. הארגון החל את פעילותו בשנת 2001, ומאז הכשיר אלפי אנשי מקצוע במאות גופים ומסגרות בכל רחבי הארץ.

התערבות מכילה הינה תכנית הכשרה המבוססת על תפיסת גרייה נמוכה (low arousal) והתערבות מכילה. התכנית מיועדת לבני משפחה ולאנשי צוות העובדים עם אוכלוסיות המאופיינים גם בהתנהגות מאתגרת/חריגה. התכנית נותנת למשפחות ולאנשי המקצוע כלים להתמודדות והכלה בצורה מכבדת ובטוחה ומבוססת על ערכים של כבוד האדם, הכלה ומוגנות.

אנשי המקצוע  של התערבות מכילה מגיעים משלוש אסכולות מקצועיות: טיפול, חינוך, ותנועה. בין אנשי המקצוע בצוות התערבות מכילה: עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, מורים, מטפלים בתנועה, אומני לחימה רכה ואנשי חינוך.

התנהגות מאתגרת היא צורת תקשורת בא האדם מבטא קשיים ומצוקות. צוות התערבות מכילה מלווה את המשפחות ואנשי המקצוע בתהליך ובמאמץ להבין, לזהות ולהתייחס לדברים אותם מרגיש ומבטא האדם עם ההתנהגות המאתגרת. התייחסות וקשר נוצרים כאשר האדם המקשיב מצליח לזהות את הרגשות העומדים מאחורי ההתנהגות.

על פי תפיסת התערבות מכילה, לאנשי המקצוע ובני המשפחה יש יכולת גדולה להיות חלק מ"מעגל הרגיעה" – להפחית בסיכוייה של ההתנהגות להתפרץ, או לחלופין להיות חלק מ"מעגל ההסלמה" – לעורר אותה. היכולת להביא לרגיעת המצב מבוססת על מגוון כלים ויכולות, החל מזיהוי גורמי סיכון וסימנים מקדימים, דרך הכרות עם מקבל השירותים וכלה באסטרטגיות הרגעה.

התפרצות של התנהגות חריגה או מאתגרת, מתרחשת בתהליך המורכב משלבים שונים והסלמה הדרגתית (אם כי לעיתים מהירה מאוד). הסיבות להתפרצות מגוונות וכוללות את הרקע, החוויות, האירועים הקודמים, היכולות והקשיים האישיים של מקבל השירות.

התפרצות, וכל התנהגות ותקשורת אנושית אחרת, מתבטאת בין השאר בגוף ובתנועתו. כשאדם מגיע למצב של התפרצות, הכושר המילולי שלו, גם אם הוא בדרך כלל מפותח, פחות נגיש. גישת התערבות מכילה מתייחסת להיבטים הפיזיים של ההתמודדות עם התפרצויות, כשפה משלימה לזו של התכנים הטיפוליים-התנהגותיים-חינוכיים. כיוון שהכלי העיקרי לתקשורת עם אנשים בהתפרצות הוא הכלי הגופני – תנועה, קול ומגע – מודעות למסרים הגופניים ולהשפעתם, והבנה של התגובות הפיזיות שלנו לתחושת איום, יכולות להפחית באופן משמעותי התנהגות מאתגרת. בזמן התמודדות עם התפרצות מסכנת, עבודה נכונה עם הגוף מאפשרת פתרון יעיל ומכבד, השומר על התקשורת התומכת ועל המוגנות של כל הנוכחים.

התערבות מכילה היא חלק ממכלול של כלים שעומדים לרשות המסגרות והמשפחות. אנחנו מתאימים את התהליכים שלנו כך שישתלבו במערך הכולל של הכלים הטיפוליים, ההתנהגותיים, הפסיכיאטרים, הרפואיים והאחרים.

מטרות תכנית ההדרכה

  •  יצירת אקלים של מוגנות והכלה – למשפחה, לצוות ולמטופל.
  •  שיפור יכולות ההתמודדות של המשפחה והמסגרת עם התנהגויות מאתגרות /חריגות.
  •  ירידה בשחיקה של אנשי צוות ובני משפחה.
  •  הפחתה בשכיחות ובעוצמת האירועים החריגים.
  •  הפחתת השימוש בהתערבות פיזית מגבילה כתגובה להתפרצויות.
  •  ירידה בפגיעה פיזית ורגשית באדם ובסביבה.
  •  עמידה בתקנה/חוק הדורש הכשרת צוות להתמודדות עם התנהגויות חריגות ומאתגרות.

כיום נותנת החברה שירותים למשרד הרווחה – האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית, השירות לאדם עם אוטיזם, אגף השיקום, וחסות הנוער – בהכשרת צוותים בדיור החוץ ביתי ובשירותי הקהילה. התערבות מכילה עובדת גם עם מסגרות של חינוך מיוחד ובריאות הנפש, ועם משפחות המתמודדות עם התנהגות מאתגרת.