אנשי מקצוע

 

אנשי המקצוע במסגרות טיפוליות – מדריכים/ות, מטפלים/ות, מורים/ות, סייעים/ות, עובדים/ות סוציאליים/ות, מנהלים ומנהלות – בוחרים במקצוע מתוך תחושת שליחות אמיתית. במהלך עבודתנו היום-יומית אנו פועלים ליישם אמות מידה מקצועיות מתוך מסירות, במטרה לעזור, לגונן, לתת ולתרום. כאשר אנו נתקלים בהתנהגות מאתגרת מצד מקבלי השירות, הדבר מעורר דילמות מקצועיות, אתיות ורגשיות, שמקורן בקונפליקט פנימי בין כוחות וערכים שונים אשר לעיתים נחווים כמתנגשים זה בזה – כבוד וחופש מול מוגנות, גבולות וקידום מול הכלה ורגיעה, חינוך מול טיפול, מוגנות מקבל השירות מול מוגנות נותן השירות, שמירה על נהלים מול גמישות, הצרכים של מקבל השירות המאתגר מול צרכי שאר מקבלי השירות ועוד.

אנשי מקצוע המתמודדים עם התנהגות מאתגרת זקוקים לתמיכה, הכלה שוטפת, גיבוי, הכוונה, והעצמה. התמודדות עם התנהגות מאתגרת מצריכה גיוס משאבים משמעותיים – פנימיים וחיצוניים.

במהלך תהליך ההכשרה של התערבות מכילה, אנו מתייחסים לצרכים של אנשי המקצוע בתוך המציאות המורכבת של המסגרת. במסגרת התהליך אנו מקנים ארגז כלים ליצירת שיח טיפולי משותף.  בין שאר הדברים הנלמדים:​

  •  זיהוי הצרכים של מקבל השירות.
  •  בניית תכנית טיפול כוללנית.
  •  טכניקות התמודדות עם התפרצויות אלימות.
  • ​ דה אסקלציה – הפחתת עוצמת התפרצות לאור סימנים מקדימים.
  •  בניית נהלים והנחיות להתמודדות עם התנהגויות מאתגרות.
  • ​ כלים לפיתוח ושיפור מודעות עצמית אצל המטפל.

​לקטלוג קורסים והכשרות