משפחות

התמודדות מכילה עם התפרצויות בבית

כולנו, במהלך היום יום, חווים תחושות מגוונות, ואנו משתמשים בעצמנו ובסביבה כדי להתמודד איתם ולווסתם. לעיתים לילדים או למבוגרים בעלי צרכים מיוחדים יש קושי לווסת את רגשותיהם וחוויותיהם. כאשר הם חווים בלבול, תסכול, חוסר אונים, פחד ומצוקה, הם יכולים – בניסיון להשיג איזון – להפנות חוויות אלו כלפי הסובבים אותם או כלפי עצמם. במצב כזה יש קושי רב לבטא רצונות וצרכים באופן מילולי, ולווסת את עצמת התגובות. אדם במצב כזה לא יצליח לתקשר את צרכיו, יסרב לשתף פעולה, או אף יתפרץ בתוקפנות רגשית או פיזית כלפי עצמו או סביבתו. הורים ובני משפחה המתמודדים עם התפרצויות כאלו חווים תחושות קשות של חוסר אונים, עצב, כעס, תסכול ואף חרדה וכל זאת בעוד הם צריכים להגן על הילד, על סביבתו ועל עצמם.

כדי להתמודד עם מצבים מורכבים אלו, עלינו להתייחס להיבטים רבים של החוויה. היבטים אלו כוללים את התקשורת המילולית והלא מילולית, היכולת הקוגניטיבית והפרשנות של האירוע, החוויה הרגשית, והחוויה הפיזית-סביבתית. הכלים להתמודדות מתחילים בהבנה שהתחברות אל עולמו הרגשי של האדם, לצד רכות והכלה מלאה שלו, מהוות בסיס איתן להמשך תקשורת. כמו כן הן מהוות בסיס לשיפור היחסים והביטחון של שני הצדדים. חווית ההורה או בן המשפחה הנובעת מלמידה זו כוללת העצמה של יכולתו להתמודד עם סיטואציות קשות, והעצמה של תחושת הביטחון שלו. כלים נוספים ובניהם זיהוי גורמי סיכון, סימנים מקדימים וטכניקות למניעת הסלמה, מסייעים להפחית את עוצמת ההתפרצות או אף למנוע אירועים כאלו בעתיד. כמו כן ישנם כלים המסייעים להכיל את ההתפרצות כאשר היא מתרחשת.

קורסים, סדנאות ומפגשים למשפחות:

תצפית ופגישת ייעוץ בבית – מיועדת לתת הערכה ראשונית ולהציע תכנית התערבות.

השתתפות בפגישה רבמקצועית – מיועדת לתת את ההיבט הייחודי של גישת התערבות מכילה בפגישות הערכה וחשיבה המתקיימות עם גורמים שונים – ממסגרות חוץ ביתיות, מסגרות היום או הקהילה.

סדנה פרטית – מיועדת למשפחות הזקוקות לכלים להתמודדות ספציפית בבית. ההשתלמות מיועדת לעד-5 אנשים וניתן לשלב בה בני משפחה, ואנשים השותפים להתמודדות בבית. הסדנה מתקיימת בבית או במיקום אחר לפי העדפת המשפחה.

סדנה להורים / משפחות – משלבת מספר זוגות או בני משפחה ומיועדת לעד-15 איש. נפתחת על פי דרישה.

ייעוץ לכתיבת תכנית טיפול להפחתת התנהגות מאתגרת – מיועדת למשפחה הזקוקה להכוונה ביצירת תכנית אשר תשלב את ההיבטים והגורמים השונים בחייו של הילד או הבוגר – רפואי, התנהגותי, סביבתי וטיפולי.